Thứ ba, 29/11/2022 - 06:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vĩnh Thới

BÁO CÁO Công tác thi đua năm học 2019 – 2020 và kế hoạch thi đua năm học 2020- 2021

 

BÁO CÁO

Công tác thi đua năm học 2019 – 2020

và kế hoạch thi đua năm học 2020- 2021

 

            I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

            Năm học 2019– 2020 là năm tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06 của Bộ Chính trị với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

              Kết quả thi đua qua từng giai đoạn như sau:

            Giai đoạn 1: Lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

            Tổ chức và thực hiện nghiêm túc có chất lượng về các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Hai tốt”. Kết quả có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 1 GVG cấp huyện. Hội đồng thi đua đã bình xét 04 CBGV để biểu dương, khen thưởng vào dịp 20/11.

            Giai đoạn 2: Lập thành tích chào mừng kĩ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, nhà trường đã tổ chức tốt các tiết Hội giảng, chuyên đề về Đồi mới PHDH- KTĐG, thực hiện các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin ở các môn học.

            Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các môn VHCT, KHKT, HBTA, HSG đạt nhiều kết quả khả tốt.

            Giai đoạn 3: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác.

            Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm tiếp tục được phát huy, HĐTĐKT nhà trường đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 6 đề tài khoa học và đều được công nhận cấp huyện.

            Trên cơ sở đăng ký thi đua, cuối năm HĐTĐ nhà trường đã họp đánh giá. bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và được UBND huyện công nhận, cụ thể như sau:

 

 

PHÒNG GD-ĐT LAI VUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH THỚI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

       Số:    /BC-THCS VT                                         Vĩnh Thới, ngày 24 tháng 8  năm 2020

 

BÁO CÁO

Công tác thi đua năm học 2019 – 2020

và kế hoạch thi đua năm học 2020- 2021

 

            I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

            Năm học 2019– 2020 là năm tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06 của Bộ Chính trị với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

              Kết quả thi đua qua từng giai đoạn như sau:

            Giai đoạn 1: Lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

            Tổ chức và thực hiện nghiêm túc có chất lượng về các phong trào thi đua, nhất là thi đua “Hai tốt”. Kết quả có 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 1 GVG cấp huyện. Hội đồng thi đua đã bình xét 04 CBGV để biểu dương, khen thưởng vào dịp 20/11.

            Giai đoạn 2: Lập thành tích chào mừng kĩ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, nhà trường đã tổ chức tốt các tiết Hội giảng, chuyên đề về Đồi mới PHDH- KTĐG, thực hiện các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin ở các môn học.

            Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các môn VHCT, KHKT, HBTA, HSG đạt nhiều kết quả khả tốt.

            Giai đoạn 3: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác.

            Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm tiếp tục được phát huy, HĐTĐKT nhà trường đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 6 đề tài khoa học và đều được công nhận cấp huyện.

            Trên cơ sở đăng ký thi đua, cuối năm HĐTĐ nhà trường đã họp đánh giá. bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và được UBND huyện công nhận, cụ thể như sau:

            * Danh hiệu thi đua cá nhân:

- 31 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- 5 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

- 2 đồng chí đạt “Bằng khen của UBND Tỉnh”.

- 05 đồng chí đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”.

            * Về danh hiệu tập thể:

            - Đơn vị nhà trường đạt: “Tập thể LĐTT”

            - Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”

           - Chi đoàn: Mạnh

           -  Liên Đội: Mạnh.    

            Đánh giá chung:

            Phong trào thi đua của trường trong năm qua diễn ra sôi nổi, qua đó có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được khen đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

            Tuy nhiên, trong năm qua vẫn chưa nhân rộng được các điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt, việc tốt để các cá nhân khác học tập; chưa gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với các hoạt động khác trong nhà trường.

            II/ KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC  2020 – 2021

             1. Nhiệm vụ trọng tâm

            - Thực hiện tốt và có hiệu quả các cuộc vận động của ngành, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

            - Động viên, thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường.

            - Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

            2. Chỉ tiêu thi đua

            Tập thể:

             + Trường: Tập thể lao động tiên tiến.

             + Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

             +  Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

             + Liên đội: Xuất sắc.

            Cá nhân:

            + Đạt LĐTT: Số lượng 45, tỉ lệ 100%;

                + Đạt CSTĐ cấp cơ sở: Số lượng 5, tỉ lệ 15%;

               + Đạt CSTĐ cấp tỉnh: Số lượng 2, tỉ lệ 4,44%;

               + Đạt CSTĐ cấp toàn quốc: Số lượng: 0, tỉ lệ 0%.

                + Bằng khen UBND tỉnh: Số lượng 2.

                + Bằng khen Bộ GDĐT: Số lượng 0.

                + Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Số lượng 1.

            3. Hình thức thi đua

            Phát động các đợt thi đua lớn trong năm học:

            - Đợt 1: Từ 19/8 đến 20/11- Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

            - Đợt 2: Từ 21/11 đến 22/12 - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

            - Đợt 3: Từ 23/12 đến hết năm học - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng, Đoàn, sinh nhật Bác.

            Tham gia tất cả các hội thi của huyện, tỉnh:

            - Giáo viên: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; viết sáng kiến kinh nghiệm...

            - Học sinh: Thi HS giỏi văn hóa, thi KHKT, thi TDTT, tham gia ngày hội Giao lưu Anh ngữ...

            4. Giải pháp thực hiện

            -  Phát động và tổ chức cho CBGV-CNV và học sinh ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua trong năm, đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

            -  Xây dựng bảng điểm thi đua thật cụ thể cho các cá nhân trong nhà trường. Thông báo công khai các tiêu chuẩn thi đua để giáo viên phấn đấu.

            - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng người đúng việc, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, dân chủ để đánh giá giáo viên, học sinh đúng mức, khen chê rõ ràng.

            - Động viên khen thưởng kịp thời, có phần thưởng xứng đáng cho các đồng chí đạt thành tích cao trong các đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi.

            - Luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV để mọi người yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục .

            - Tạo mọi điều kiện thuận lợi, trang bị đầy đủ CSVC để giáo viên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ./.                                 

     

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 80
Tháng 11 : 148.212
Năm 2022 : 155.809