Monday, 21/09/2020 - 19:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vĩnh Thới

Bao cao thang, 11 ke hoach thang 12

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD-ĐT LAI VUNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH THỚI                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

     Số:       /BC-THCS VT                                   Vĩnh Thới, ngày  24   tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

 

Phần I: TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CẤP TRÊN VÀ CẤP TRƯỜNG

I. Triển khai các văn bản cấp trên:

- Tất cả các văn bản đều được chuyển mail đến CBGVNV khi nhận được mail của PGD. Tuy

nhiên trong hoạt động tháng nhà trường vẫn nhắc lại một số văn bản của cấp trên. Cụ thể như sau:

1. Công văn số: 355/PGDĐT-THCS, của Phòng GD ĐT Lai Vung, ngày 03/11/2017 về việc

thông báo kết quả thi chọn HSG TNTH năm học 2017-2018.

2.Công văn số: 617/UBND –KTTH, của UBND tỉnh Đồng Tháp  về việc mức thu học phí giáo

dục năm học 2017-2018.

3. Công văn số: 362/PGDĐT- HC, của Phòng GD ĐT Lai Vung, ngày 07/11/2017 về việc hướng

dẫn tổ chức tổ chức hoạt động hưởng ứng “ Ngày tưởng niệm của nạn nhân tử vong do tai nạn

giao thông” năm 2017.

4. Kế hoạch số:526/KHLT-TTYTDS-PGDĐT, ngày 09/11/2017. Về việc triển khai tuyên truyền

và tiêm phòng vắc xin Viêm não Nhật bản B trong trường học”.

5. Công văn số: 370/PGDĐT-HC, ngày 10/11/2017. Về việc chuẩn bị các nội dung thanh tra

chuyên ngành năm học 2017-2018 theo quyết định số 207/QĐ-SGDĐT của Sở GD và ĐT tỉnh

Đồng Tháp.

6. Kế hoạch số: 36/KH-PGDĐT , ngày 13/11/2017, về việc tổ chức giải bóng đá, điền kinh học

sinh TH và THCS, năm học 2017-2018.

7. Kế hoạch số: 140/KH-UBND, ngày 13/11/2017, Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà

giáo Việt Nam (201/11/1982-20/11/2017).

8. Công văn số: 736/UBND –HC, ngay 13/11/2017 về việc trả lời các ý kiến tại các buổi gặp gỡ

giữa lãnh đạo huyện, xã với giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

9. Kế hoạch số:137/KH-UBND, ngày 07/11/2017, về việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

10. Kế hoạch số: 37/KH-PGDĐT, ngày 14/11/2017, về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật

dành cho học sinh THCS huyện Lai Vung năm học 2017-2018.

11. Kế hoạch số: 48/KH-UBND, ngày 11/3/2016, về việc thanh tra công tác quản lý dạy thêm,

học thêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017.

12. Quyết định số: 218/QĐ-SGDĐT, ngày 02/11/2017, về việc thanh lập Đoàn thanh tra chuyên

ngành việc xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và thực

hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học kỳ 1, năm học 2017-2018.

13. Công văn số: 375/PGD ĐT-HC, ngày 15 tháng 11 năm 2017, về việc đẩy mạnh thực hiện vận

động học sinh tham gia BHYT.

14. CV số: 376/PGDĐT-THCS, ngày 16/11/2017, về việc tổ chức vòng thi chung khảo cuộc thi

KHKT huyện Lai Vung năm học 2017-2018.

15. CV số: 378/PGDĐT –THCS, ngày 21/11/2017, về việc thông báo kết quả thi chọn HSG lớp 9

các môn Toán, Văn, Anh văn năm học 2017-2018.

16. QĐ số: 85/QĐ-UBND-HC, ngày 22/11/2017, về việc bổ sung dự toán kinh phí cải cách tiền

lương theo Nghị định 47/2017/NĐ ngày 24/4/2017 của Chính phủ cho các, phòng,  ban, ngành,

đoàn thể, các hội, các hội, các trường học, các xã, thị trấn thuộc huyện Lai Vung năm 2017

17. Hướng dẫn số: 87/HD-SGDĐT, ngày 21/11/2017, về việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết 

học kỳ I cấp THCS, THPT, GDTX năm học 2017-2018.

 II. Triển khai văn bản cấp trường:

 

Kế hoạch số: 124/KH-THCS VT, ngày 22/11/2017, về việc chuẩn bị cho đoàn kiểm tra

chuyên ngành  của Sở GD ĐT

Báo cáo chuyên ngành về việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học, học kỳ 1 năm học

2017-2018.

Báo cáo chuyên ngành việc xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội,

an toàn giao thông và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học kỳ 1,

năm học 2017-2018.

 

 

Phần II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017

I.TÌNH TÌNH CHUNG:

Đặc điểm tình hình:

 a) Thuận lợi:

- Được sự đồng thuận cao của tập thể Hội đồng sư phạm, nên các hoạt động của nhà

trường đều

đạt kết quả cao.

- Tập thể CBGVNV trường nhiệt tình trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm.

b) Khó khăn:

Công tác thu các loại quỹ đầu năm còn chậm, số học sinh tham gia các loại quỹ còn

thấp.

Nề nếp học sinh chưa ổn định: Học sinh còn ra ngoài thời gian giao tiết còn rất nhiều,

một vài  

học sinh không mang khăn quàng khi đi học.

Vệ sinh lớp còn dơ, mang nước uống, thức ăn vào lớp còn nhiều.

 

II. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP – HỌC SINH:

Tổng số lớp từ đầu năm học là: 20, TSHS: 789 em. Khối 6: 5 lớp – 228 em; khối 7: 5

lớp – 188

em; khối 8: 5 lớp – 184 em; khối 9: 5 lớp – 189 em. Trong đó  đơn vị lớp 6/4 giảm 01

HS, lớp 7/3

giảm 01 HS, lớp 7/4 giảm 01 HS, lớp 9/4 giảm 01 HS. Nhận chuyển đến 01 HS ( học ở

lớp 7/2).

III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG:

1.Hoạt động chuyên môn:

- Thi HSG: Văn, Toán, AV thi cấp huyện.

- Thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện (vòng sơ khảo).

- Triển khai và đăng ký Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018.

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 6.

- Tổ chức thi GVDG vòng trường năm học 2017-2018.

- Dự họp mặt 20/11.

-  Chuẩn bị tốt  hồ sơ chuẩn bị cho kiểm tra chuyên ngành và thiết bị , thư viện.

- Kiểm tra nội bộ

 

- Kết quả dự giờ, thao giảng, hội giảng trong tháng của các tổ chuyên môn như sau:

Tổ

Dự giờ

Thao giảng

Hội giảng

KT HSSS

KTTD

T.Văn

 15 tiết

01tiết

 

06 lượt

03 lượt

T. Sử Địa

15  tiết

02 tiết

01 tiết

05 lượt

01 lượt

T. Toán

12  tiết

02 tiết

 

04 lượt

02lượt

T.Sinh

14  tiết

tiết

 

 07 lượt

lượt

T.AV

 02 tiết

tiết

 

05 lượt

lượt

T. Lý Tin

03  tiết

 tiết

01 tiết

03lượt

01lượt

T. Năng khiếu

07  tiết

01  tiết

 

03 lượt

01 lượt

 

68 tiết

06 tiết

02 tiết

33 tiết

08 tiết

 

* PCGD:

- Cập nhật báo cáo online theo yêu cầu của huyện.

2. Hoạt động phục vụ chuyên môn:           

2.1. CSVC – KT:

- CSVC: Đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh học tập và giảng dạy.

- Thư viện – thiết bị:

+ Thư viện:

- Tổng số sách: 6559 quyến .Trong đó: sách nghiệp vụ: 826, sách tham khảo:3520, Sách thiếu

nhi: 2202, Sách giáo khoa: 2213.

- Tổng số lượt HS,GV sử dụng thư viện: 665 lượt. Trong đó: Số lượt học sinh mượn là: 615 lượt,

giáo viên: 50 lượt.

+ Thiết bị:

- Sử dụng ĐDDH: 1143 tiết                                   

- Tiết thực hành: 85 tiết

- UDCNTT: 29 tiết

 

Bảng thống kê số lượt sử dụng ĐDDH và thực hành ở các môn học

MÔN

SỬ DỤNG ĐDDH

TIẾT THỰC HÀNH

SỐ LƯỢT SỬ DỤNG

TỈ LỆ %

SỐ LƯỢT SỬ DỤNG

TỈ LỆ %

TOÁN

432

100%

 

 

41

100%

15

100%

HÓA

30

100%

10

100%

SINH

45

98%

15

100%

VĂN

16

100%

 

 

SỬ

55

92,3%

 

 

ĐỊA

85

96%

20

100%

ANH VĂN

232

93%

 

 

GDCD

7

 

 

 

CÔNG NGHỆ

20

100%

25

100%

NHẠC

Sử dụng đàn và máy để dạy tốt 100%

 

 

HỌA

20

100%

 

 

THỂ DỤC

160

100%

 

 

 

 

2.2. Kế toán – văn thư – y tế:

- Các khoản thu đầu năm 2017-2018: (tính đến 26/10/2017)

 

 

 

 

STT

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

THU

CHI

TỒN

1

HỌC PHÍ

147,892,000

147,892,000

110,000,000

37,892,000

2

BHYT

191,448,400

191,448,400

 

191,448,400

3

PHÙ HIỆU

2,740,000

2,740,000

2,740,000

0

4

BHTN

56,160,000

56,160,000

47,400,000

8,760,000

5

HỌC BẠ

954,000

954,000

 

954,000

6

SLLĐT

7,080,000

7,080,000

6,780,000

300,000

7

SLL

1,872,000

1,872,000

 

1,872,000

8

GX

31,710,000

31,710,000

4,440,000

27,270,000

9

VS

20,241,000

20,241,000

2,350,000

17,891,000

10

HỘI PHÍ

21,380,000

21,380,000

10,750,000

10,630,000

11

CĂN TIN

 

3,000,000

 

3,000,000

TỔNG CỘNG

481,477,400

484,477,400

184,460,000

300,017,400

 

Bảng kê chi tiết theo từng lớp, cho từng loại quỹ.

 

Lớp

TSHS

HỌC PHÍ

TỶ Lệ

BHYT

TỶ Lệ

BHTN

TỶ Lệ

SLL
ĐT

TỶ Lệ

SLL

TỶ Lệ

GX

TỶ Lệ

VS

TỶ Lệ

HỘI PHÍ

TỶ Lệ

6/1

46

33

82.6%

38

83%

33

72%

9

20%

46

100%

33

72%

35

76%

28

61%

6/2

45

28

71.1%

28

62%

30

67%

6

13%

45

100%

26

58%

27

60%

21

47%

6/3

45

32

84.4%

23

51%

29

64%

11

24%

27

60%

29

64%

35

78%

27

60%

6/4

45

23

64.4%

23

51%

28

62%

11

24%

20

44%

23

51%

26

58%

22

49%

6/5

47

32

85.1%

28

60%

30

64%

8

17%

26

55%

36

77%

38

81%

28

60%

7/1

37

29

81.1%

26

70%

22

59%

6

16%

37

100%

25

68%

30

81%

28

76%

7/2

40

21

60.0%

22

55%

26

65%

3

8%

19

48%

18

45%

22

55%

18

45%

7/3

38

20

57.9%

23

61%

23

61%

2

5%

38

100%

19

50%

21

55%

18

47%

7/4

35

22

77.1%

19

54%

26

74%

4

11%

13

37%

23

66%

23

66%

20

57%

7/5

38

19

60.5%

23

61%

20

53%

5

13%

11

29%

18

47%

20

53%

16

42%

8/1

42

34

90.5%

31

74%

30

71%

8

19%

42

100%

32

76%

36

86%

31

74%

8/2

36

24

75.0%

23

64%

22

61%

5

14%

36

100%

19

53%

24

67%

23

64%

8/3

33

16

69.7%

19

58%

19

58%

5

15%

33

100%

17

52%

17

52%

14

42%

8/4

37

22

62.2%

21

57%

21

57%

9

24%

37

100%

20

54%

22

59%

21

57%

8/5

37

13

40.5%

17

46%

17

46%

4

11%

11

30%

13

35%

13

35%

12

32%

9/1

42

37

92.9%

37

88%

33

79%

1

2%

42

100%

37

88%

39

93%

34

81%

9/2

37

19

59.5%

19

51%

21

57%

4

11%

32

86%

18

49%

20

54%

17

46%

9/3

37

16

56.8%

15

41%

13

35%

1

3%

37

100%

11

30%

16

43%

15

41%

9/4

36

24

77.8%

21

58%

25

69%

13

36%

36

100%

19

53%

26

72%

21

58%

9/5

37

17

51.4%

16

43%

14

38%

3

8%

36

97%

17

46%

17

 

15

41%

 

790

481

70.6%

472

60%

482

61%

118

15%

624

79%

453

57%

507

64%

429

54%

 

 

- Kế toán, văn thư, y tế học đường thực hiện đảm bảo công tác chuyên môn theo quy định.

- Thực hiện công tác thống kê các loại quỹ giữa Kế toán và thủ quỹ báo cáo cho chủ tài khoản.

c) Đoàn Đội:

* Đoàn:

* Đội:

- Tổ chức các đợt thi đua học tập chào mừng ngày 20/11 thông qua các hình thức: “Hoa

điểm 10 tặng thầy cô”, tuần học tốt, giờ học tốt".  Kết quả có 20/20 chi đội tham gia

       - Tiếp tục vận động phong trào mua tâm tre ủng hộ người mù

       - Tổ chức thành công buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

       - Tham gia ngày họp mặt nhà giáo Việt Nam 20/11

       - Tuyên truyền An toàn điện cho đội viên

       - Thường xuyên giám sát BCH liên đội, chỉ đạo BCH liên đội hoạt động có hiệu quả, họp

giao ban BCH chi đội, liên đội, các đội nhóm nồng cốt thường xuyên vào chiều thứ 5 hàng

tuần nhằm đôn đốc chỉ đạo kịp thời cho các chi đội thực hiện tốt hơn.

       - Triển khai các chuyên hiệu ATGT, Chăm học, Khéo tay hay làm, Nghi thức đội

       - Tổ chức giúp đỡ các em học yếu cố gắng vượt khó.

       - Kết hợp với đoàn trường phân công đoàn viên quan tâm nhắc nhở học sinh cá biệt

       - Tập thể dục giữa giờ

 

d) Công đoàn:

- Dự lễ 20/11 do Uỷ ban nhân dân xã tổ chức.

- Tổng kết công tác phát động phong trào thi đua ngắn ngày.

e) Tổ chức: ...............................................

f) Công tác kiểm tra:  

Thực hiện lập lại nề nếp học sinh đầu năm học.

Kiểm tra nội bộ

IV. Đánh giá chung:

1.  Mặt mạnh :

- Các kế hoạch trọng tâm thực hiện tốt.

- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2017-218.

- Dự họp mặt 20/11.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Lớp trực tuần chưa quan tâm nhiều đến công tác vệ sinh chung.

- Tình hình các lớp vắng học trong  buổi học còn nhiều, đặc biệt là 7/2

- Tập thể lớp 7/1 xả rác (giấy-  trên bàn, dưới nền nhà) trước khi ra về (7/11/2017)

3. Đề nghị:

Đề nghị GVCN các lớp hạ hạnh kiểm trong tháng 11/2017 đối với các học sinh sau:

Stt

Họ và tên

Lớp

Nội dung vi phạm

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Ngà

6/1

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

2

Nguyễn Hoàng Linh

6/1

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

3

Nguyễn Anh Thư

6/1

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

4

Trần Nguyễn Hoàng Khang

6/4

Không phù hiệu

 

5

Nguyễn Tấn Đạt

6/4

Phù hiệu dán keo hai mặt, thường xuyên mất trật tự trong giờ học.

 

6

Nguyễn Tấn Tới

6/4

Thường xuyên mất trật tự trong giờ học

 

7

Đỗ Văn Thành

6/4

Trốn học

 

8

Nguyễn Thị Hồng Nhị

7/1

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

9

Đào Tấn Đạt

7/1

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

10

Lê Văn Tam

7/2

Mất trật tự, tự ý bỏ ra khỏi lớp, chửi thề, không đồng phục, la cà căn tin

 

11

Đào Chí Bình

7/2

Mất trật tự, tự ý bỏ ra khỏi lớp, chửi thề, không đồng phục, la cà căn tin

 

12

Trần Minh Nhựt

7/2

Không phù hiệu, mất trật tự, tự ý bỏ ra khỏi lớp, chửi thề, không đồng phục.

 

13

Bùi Lâm Hùng

7/2

Cúp tiết Ngữ văn, dấu cặp bạn Phố, mất trật tự.

 

14

Đặng Ngọc Hải

7/2

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

15

Lê Tấn Trung

7/2

La cà căn tin trong giờ học, thường xuyên không đồng phục.

 

16

Cao Thanh Nguyệt

7/3

Không phù hiệu,  chửi thề, không xếp hàng

 

17

Đặng Thị Thuý Oanh

7/3

Không phù hiệu

 

18

Phan Minh Khải

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

19

Nguyễn Văn Quyến

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

20

Mai Tu Ram

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

21

Trân Lê Thanh Tiến

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

22

Cao Văn Nghĩa

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

23

Nguyễn Thị Việt Trinh

7/3

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

24

Thái Duy Hưng

7/3

Không phù hiệu

 

25

Huỳnh Ngọc Đổng

7/3

Đánh nhau với bạn, làm bể kiếng lớp 7/2, mất trật tự trong giờ cô Phượng, khi mời ra ngoài còn chửi thề.

Đề nghị lập hồ sơ thi hành kỷ luật

26

Nguyễn Thành Đạt

7/3

Đánh nhau với bạn

 

27

Nguyễn Quốc Anh

7/3

Đánh nhau với bạn

 

28

Đăng Anh Hào

7/3

Đánh nhau với bạn

 

29

Nguyễn Văn Trí

7/3

Đánh nhau với bạn

 

30

Nguyễn Hữu Nghĩa

7/4

Không phù hiệu, không khăn quàng, không chép bài, không tập sách, thái độ vô lễ đối với thầy cô, nhân viên văn phòng, thường xuyên không đồng phục.

Đề nghị lập hồ sơ thi hành kỷ luật

31

Bùi Thị Thu Quyền

7/4

Không chép bài, thường xuyên không đồng phục, thường xuyên vi phạm xuống văn phòng, thái độ vô lễ với nhân viên nhân phòng

Đề nghị lập hồ sơ thi hành kỷ luật

32

Trần Chí Nguyên

7/4

Không phù hiệu, không khăn quàng

 

33

Trần Thái Duy

7/4

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

34

Nguyễn Thanh Hiền

7/4

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

35

Võ Nguyễn Minh Thuý

7/4

Phù hiệu dán keo hai mặt

 

36

Nguyễn Văn Thái

8/2

Không phù hiệu

 

37

Trương Anh Kiệt

8/2

Đá banh làm bể kiếng lớp 8/3.

 

38

Nguyễn Trọng Nghĩa

8/3

Không phù hiệu

 

39

Nguyễn Văn Phát

8/3

Không phù hiệu

 

40

Nguyễn Thanh Định

8/3

Không phù hiệu

 

41

Thái Thị Mỹ Thường

8/3

Không phù hiệu

 

42

Lê Thị Hồng Cẩm

8/3

Không phù hiệu

 

43

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

8/3

Không phù hiệu

 

44

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

8/3

Không phù hiệu

 

45

Võ Đặng Quân

8/3

Không phù hiệu

 

46

Nguyễn Thanh Thương

8/3

Không phù hiệu

 

46

Lê Thị Huỳnh Anh

8/3

Không phù hiệu

 

47

Nguyễn Thị Thuý Kiều

8/3

Không phù hiệu

 

48

Cao Nguyễn Minh Thư

8/3

Không phù hiệu

 

49

Trần Thị Thanh Thảo

8/3

Không phù hiệu

 

50

Ngô Minh Phương

8/3

Đùa giỡn ngoài quốc lộ 54.

 

51

Nguyễn Văn Trí

8/4

Không phù hiệu

 

52

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

8/4

Không phù hiệu

 

53

Nguyễn Thị Phương Trúc

8/4

Không phù hiệu

 

54

Lê Thanh Duy

8/4

Không phù hiệu

 

55

Nguyễn Thị Ngọc Thoa

8/4

Không phù hiệu

 

56

Nguyễn Như Bình

8/4

Không phù hiệu

 

57

Trần Thị Ngọc Như

8/5

Không phù hiệu

 

58

Phạm Thị Ngọc Hân

8/5

Không phù hiệu

 

59

Đinh Thị Mỹ Linh

8/5

Không phù hiệu, đùa giõn ngoài Quốc lộ 54

 

60

Huỳnh Văn Kiệt

8/5

Không phù hiệu

 

61

Huỳnh Thị Kiều Oanh

8/5

Không phù hiệu, nhuộm tóc khác màu đen.

 

62

Nguyễn Minh Xuân

9/1

Không phù hiệu

 

63

Phạm Thị Hồng Đào

9/2

Không phù hiệu

 

64

Thái Hữu Nhân

9/2

Không phù hiệu

 

65

Lê Tấn Chí Tâm

9/2

Không phù hiệu

 

66

Trần Kim Ngọc

9/3

Không phù hiệu

 

67

Phạm Đan Trường

9/3

Không phù hiệu

 

68

Võ Như Phượng

9/3

Không phù hiệu

 

69

Hà Thanh Nhân

9/3

Không phù hiệu

 

70

Phạm Văn Minh

9/4

Không phù hiệu

 

71

Cao Thị Cẩm Thư

 

Không phù hiệu

 

72

Trần Thanh Phong

 

Không phù hiệu, chửi thề, quần dây kéo ở ống.

 

73

Huỳnh Kim Yến

 

Nhuộm tóc khác màu đen

 

74

Ngô Thị Trúc Phương

 

Nhuộm tóc khác màu đen

 

75

Huỳnh Thị Kim Thi

 

Nhuộm tóc khác màu đen

 

76

Nguyễn Hữu Cảnh

 

Nhuộm tóc khác màu đen

 

Tổng danh sách có 76 học sinh vi phạm.

 

 

Phần III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

Chủ điểm: “Yêu Quê hương đất nước Việt Nam ”

I. Công tác trọng tâm của tháng:

- Chuẩn bị tốt hồ sơ cho đoàn thanh tra của Sở kiểm tra.

- GVBM tăng cường dạy phụ đạo HS yếu- kém(GVBM lập danh sách HS qua kết quả KT                                                                                       

giữa HK I

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi dự thi các cấp.

- Nộp hồ sơ tham dự thi Hùng biện Tiếng Anh và KHKT cấp huyện (29/11/17).

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp huyện, vòng chung khảo ngày 02/12.

- GVCN hoàn thành phiếu liên lạc điểm tháng 11 phát cho học sinh.

- Tiếp tục phát động quyên góp ủng hộ BHYT cho học sinh (mỗi lớp quyên góp ủng hộ mua 01 thẻ BHYT cho học sinh lớp mình).

- Xét giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-2017.

- Kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018. (25-30/12/2017)

- Kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra quỹ học phí.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệu trưởng:

- Quản lý chung.

- Kiểm tra quỹ học phí.

- Kiểm tra nội bộ.

- Lãnh  đạo kiểm tra hồ sơ chuẩn bị khi có Sở về kiểm tra.

- Tổ chức xét GVCN giỏi.

- Tổ chức kiểm tra thi học kỳ I.

2. Tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng CM của tổ (quy trình họp, phân công

dạy dự giờ, thao giảng, hội giảng, chuyên đề, dạy thay, KTHSSS,...)

- Thực hiện tổng hợp phân phối chương trình của tổ.

- Dự giờ, thao giảng.

- Tổ trưởng tổ Toán và Anh văn nhắc nhỡ và hỗ trợ tổ viên trong nộp hồ sơ thi Hùng biện tiếng Anh và KHKT, cũng như dự thi KHKT vòng chung khảo.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Kiểm tra nền nếp lớp (vệ sinh, tập sách bao bìa-nhãn), đạo đức, học tập.

- GVCN hoàn thành phiếu liên lạc điểm tháng 11 phát cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc 15 phút đầu giờ.

- Cập nhật sổ đăng bộ.

- Hạ hạnh kiểm đối với các học sinh vi phạm nội quy nhà trường theo đề nghị của Văn phòng.

5. Giáo viên bộ môn:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo sự phân công.

- Thực hiện công tác chuyên môn.

6. CT PCGD

Cập nhật số liệu phổ cập giáo dục online theo yêu cầu của cấp trên.

7. Thư viện – thiết bị:

Mua sắm các sách, báo, đồ dùng dạy học.

8. Kế toán – văn thư – y tế:

- Lập dự trù kinh phí tháng 12/2017 (Đăng)

- Thanh toán các khoản còn tồn đọng.

- Báo cáo các loại quỹ đầu năm.

- Nộp vào kho bạc theo quy định.

- Thực hiện các chế độ có liên quan đến giáo viên (lương, thâm niên, nâng lương, ....)

- Cập nhật thường xuyên văn bản đi, đến.

- Thực hiện thu các khoản đâu năm.

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động thu bảo hiểm y tế;

- Hướng dẫn giáo viên nhập phần mền Pemis

9. Đoàn Đội

  • Phát động thi đua học tập theo chủ điểm tháng 12Tôn sư trọng đạo”.

- Tổ chức tập huấn BCH Liên chi đội.

- Kiểm tra chuyên hiệu ATGT.

- Tổng kết thi đua tuần, tháng.

- Kiểm tra ổn định nề nếp học sinh.

- Tham gia các hoạt động của trường, phong trào cấp trên.

10. Công đoàn:

Vận động công đoàn viên thực hiện tốt công tác coi, chấm thi theo quy định.

11. Ban Đại diện CMHS

Chi hỗ trợ cho HS dự thi Hùng biện tiếng Anh.

III. Lịch công tác:

 

 

 

Tuần 14

(27/11-02/12)

Nội dung

Chỉ tiêu

Ghi chú

Thời gian

Người

thực hiện

- Họp Đảng uỷ  xã

09h, 27/12/207

T Việt- T Nhân – ThầyV Cường

 

- Họp PGD

14h, 27/12/2017

Thầy Việt

 

Nôp HS  thi KHKT và HBTA

29/11/2017

Thầy Giữ

 

Họp HĐSP

13 giờ 30/11/2017

HĐSP

 

Dự thi vòng  chung khảo KHKT

02/12/2017

Thầy Giữ

 

Tuần 15

(04/12-09/12)

 

 

 

 

Xét GVCN giỏi

07/12

Thầy Việt

 

Tuần 16

 (11/12-17/12)

Bốc thăm thi HBTA

13/12/2017

Vân Anh

 

Dự thi HBTA

14-16/12/2017

Tổ AV

 

Tuần 17

 (19/12-25/12)

Kiểm tra nội bộ

Tổ chức thi học kỳ I

 

25-31/12

Thầy Việt

Thầy Việt cùng HĐSP

 

Tuần 18

 (27/12- 01/01/2018)

Tổ chức thi học kỳ I

 

25-31/12

 

Thầy Việt cùng HĐSP

 

                                                                                                                                                                           

Nơi nhận:

- UBND xã; 

- CBGVNV;

- Lưu: VT.

                                                          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Hùng Việt

 

                                                                                  

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 14
Tháng 09 : 253
Năm 2020 : 6.033