Tuesday, 29/11/2022 - 08:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vĩnh Thới

Hoi nghi CBVC 2018-2019

CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Huy động và duy trì sĩ số

- Huy động học sinh: không thấp hơn 99,7% (99,37%)

-Tỉ lệ học sinh bỏ học dưới: 1,0% (0,08%).

- Tỉ lệ HS giảm không cao hơn 3,5%.

2. Chất lượng giáo dục:

- Xếp loại Hạnh kiểm: Trung bình trở lên: 99,5% (100%).

- Xếp loại Học lực: Trung bình trở lên: 95% (96,08%).

- Tỉ lệ xét công nhận tốt nghiệp THCS: trên 98,0% (100%);

- Học sinh giỏi các môn văn hoá, các hội thi: Phấn đấu đạt trên 11 (12) giải cấp huyện; trong đó có ít nhất 3 giải nhất, nhì, ba. Phấn đấu đạt trên 6 giải cấp tỉnh; trong đó có ít nhất 2 giải ba trở lên.

- Hiệu quả giáo dục đào tạo: trên 70% (77,17%).

- Tuyển sinh 10 có điểm thi 3 môn đạt tổng cộng 15 điểm trở lên 50%. Không có HS nào bị điểm 0.

3. Các danh hiệu thi đua:

a) Cá nhân

+ Đạt LĐTT: Số lượng 46, tỉ lệ 100%;

+ Đạt CSTĐ cấp cơ sở: Số lượng 6, tỉ lệ 15%;

+ Đạt CSTĐ cấp tỉnh: Số lượng 2, tỉ lệ 4,25%;

+ Đạt CSTĐ cấp toàn quốc: Số lượng: 1, tỉ lệ 2,13%.

+ Bằng khen UBND tỉnh: Số lượng 2, tỉ lệ 4,25%.

+ Bằng khen Bộ GDĐT: Số lượng 0, tỉ lệ 0%.

+ Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Số lượng 1, tỉ lệ 2,13%.

b) Tập thể: Lao động tiên tiến


Tác giả: Trường THCS Vĩnh Thới
Nguồn: Tự làm